ENKODÉRY

Optické či magnetické snímače pro zpětnou vazbu při polohovém nebo rychlostním řízení. FAULHABER poskytuje široké spektrum snímačů pro montáž na kompletní portfolio DC, BLCD a krokových motorů. Snímače FAULHABER mají minimálně dvoukanálové a tříkanálové inkrementální verze s rozlišením 16-10 000 impulsů na otáčku či verze absolutní s rozlišením do 4096 impulsů na otáčku.

Inkrementální enkodéry

Inkrementální enkodéry jsou založeny buď na optickém nebo magnetickém principu či na principu single chip. Na výstupu enkodéru jsou dva fázově posunuté signály a k dispozici je až 10 000 impulsů na otáčku. VÍCE >

Absolutní enkondéry

Absolutní enkodéry v kombinaci s DC nebo BLDC motory jsou ideální pro přesné polohování, kde není například žádoucí po zapnutí přístroje najetí na referenční pozici jak u rychlostního tak polohového řízení. Absolutní enkodér má pro každou polohu v rámci rozlišení jedné otáčky unikátní kód. Signál z absolutního enkodéru lze použít i pro vytvoření sinusového komutačního signálu. VÍCE >

Sídlo společnosti

Routech s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66
460 06 Liberec

IČO: 22795481

DIČ: CZ22795481

Pobočka Praha

Routech s.r.o.
Na Celné 5/524
150 00 Praha 5

Společnost Routech s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku C 31758 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.